2. MAAT­SCHAPPELIJKE
EVOLUTIES 

Bij Sport Vlaanderen geloven we dat sport en beweging onze samenleving hechter en sterker kunnen maken. We bekijken dus steeds of en hoe we het sportbeleid en onze werking kunnen bijstellen om onze impact te vergroten en de winst voor de maatschappij te optimaliseren.


Duurzaamheid

Ethisch sporten

Inclusie

Sporten op het werk